Anu Kubar

Alle estlendere er med i minst ett kor
Publisert i Ypsilonsamtaler 04/11/2021
Anu Kubar ble født i Tartu i Estland. Hun opplevde frigjøringen fra Sovjet og var med i den legendariske kjeden av mennesker hånd i hånd gjennom de tre baltiske landene. Nå har Anu bodd her siden starten av 2000-tallet og jobber i Drammen kommune med enslige mindreårige flyktninger. Hun er glad for av kommunen som har et solid opplegg for denne gruppen flyktninger. Alle har fullført videregående, forteller Anu stolt.