Arzanne De Vitre i Fjell kirke

Det begynner å ligne et liv..
Publisert i Ypsilonsamtaler 07/03/2021
Arzanne De Vitre vokste opp i Bombay, en by med fire ganger så mange innbyggere (minst) som hele Norges befolkning. I denne samtalen reflekterer hun over sin bakgrunn i møte med norsk virkelighet. Hun var med på folkemøtet som ga impulsen til Drammen og omegn tros og livssynsforum (DOTL) og jobber som lærer ved Drammen voksenopplæring (tidligere Introduksjonssenteret.) Hun er en hyppig gjest i Fjell kirke og snakker om verdien av åpenhet og fellesskap. Arzanne er også en fin sanger og fremfører Ole Paus sin vakre «Det begynner å ligne et liv» før samtalen. Kantor Jon Martin Høie akkompagnerer.