Arzanne De Vitre

Jeg oppsøker alle muligheter og arenaer for dialog og samtale
Publisert i Ypsilonsamtaler 27/02/2020
Arzanne De Vitre er født i Bombay i en familie der religiøs tro var en viktig – og hverdagslig sak. Med røtter i zoroastrisme og med relasjoner til både kristendom og sufisme, ble Arzanne tidlig fascinert av mangfoldet hun var omgitt av. Templer, kirker, moskeer – alle slags hellige hus og alle slags mennesker var naboer. Etter studier i London der hun traff en norsk mann, kom hun til Drammen – og en totalt annen verden. Ja, en ny klode for en indisk storbyjente. Arzanne underviser hos Drammen voksenopplæring (tidligere Introduksjonssenteret i Drammen) og er en aktiv deltaker i byens kulturarbeid. Jeg traff henne første gang da hun kom løpende for å delta i folkemøtet om å starte et dialogforum i 2007 – hun hadde lest om det i avisen samme morgen – og ville være med.