Asbjørn Ludvig Stavem

Jeg skjønte ikke hvorfor de kalte meg «finn»..
Publisert i Ypsilonsamtaler 05/02/2021
Asbjørn Ludvig Stavem ble født på Sortland i Vesterålen for 71 år siden og vokste opp på et småbruk der. Mor kom fra en samisk familie, men snakket aldri om sin bakgrunn. I anledning Samefolkets dag 6. februar er det et privilegium å snakke med Asbjørn om hans samiske bakgrunn, personlige erfaringer og utfordringer med assimilasjonspolitikken og det forsoningsarbeidet som norske myndigheter har startet. Asbjørn har vært leder i både privat og kommunal sektor og de siste årene før oppnådd pensjonsalder, var han konsulent i Kommunenens Sentralforbund (KS). Han jobbet mye med kommuner i omstillingsprosesser over hele landet.