Bønnerop og kirkeklokker

-Hvordan har det seg at kirkene kan la klokkene kime og ringe mens ingen moskeer har bønnerop?
Publisert i Ypsilonsamtaler 11/11/2021
VI vet ikke hva som sto i kommentarfeltet før moderator ryddet, men det som står igjen gir oss håp til å svare JA. Vi kan snakke om dette med innestemme og lavt konfliktnivå. Flere av debattantene er både saklige, kritiske og prinsippfaste. Samtalen strømmes direkte og publiseres deretter som podkast 11. november. Samtalen den 11. november tar opp spørsmålet om klokkeklang og bønnerop som ble aktualisert da Drammen Jamiah Moske på Fjell ga uttrykk for at de ønsket å starte med bønnerop før fredagsbønnen i høst. Saken skapte et voldsomt engasjement med mange støttende stemmer fra blant annet Den norske kirke og mange motstemmer som ble konkretisert i en underskriftsaksjon mot bønnerop. Disse deltar i samtalen: Martin Vestøl , leder for Drammen og omegn tros- og livssynsforum, (Fra Metodistkirken) Eilin Ekeland, menighetsrådsleder i Fjell menighet, Steinar Ims, rådgiver i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Faruk Terzic, leder av forsknings- og rådgivningskomite i Muslimsk Dialognettverk