Britt Wall

Det handler om å se mennesker
Publisert i Ypsilonsamtaler 03/02/2022
Brit Wall ble født rett etter krigen på Åssiden inn i en familie som var aktive i kristen virksomhet. Far var utdannet diakon og jobbet som klokkerdiakon i Drammen. Brit tok lærerutdanning og jobbet på Senja før hun kom tilbake til Drammen. Hun har lagt ned utallige timer i frivillig arbeid i søndagsskole, menighetsråd – og i de senere årene i gjenbruksbutikk. Det handler om å se mennesker og bidra så godt en kan, sier Brit. I serien om medlemmer og dialogpartnere i Drammen og omegn tros- og livssynsforum, får vi denne gangen møte sokneprest Christoffer Tjelle i Fjell kirke.