Dag Ebbestad

Loyaliteten må gå til det du synes er grunnleggende viktig, mer enn til dem du får lønnen din fra.
Publisert i Ypsilonsamtaler 21/10/2021
Dag Ebbestad har jobbet det meste av sitt yrkesliv som politimann i Drammen, både i operativ tjeneste og som tillitsmann for kollegene sine. Han var en tydelig stemme i offentligheten både som polititjenestemann og senere som politiker i bystyret etter at han gikk av med pensjon i 2014. Under diskusjonen om hvordan en skulle forholde seg til rom-folket i Drammen, var Dag tydelig på banen. Særlig da forbud mot tigging ble foreslått. Hans engasjement ble også synlig våren 2021 da Nordbylundens venner heiste regnbueflagget. Da noen rev det ned, førte det til en slags folkebevegelse på Åskollen.