Dialogseminar i Vejle

Å tale fra det kærlige sted
Publisert i Ypsilonsamtaler 01/12/2022
Den 6. oktober var jeg bidragsyter i et seminar om lokal religionsdialog i Drammens gamle vennskapsby Kolding. Jeg fortalte om arbeidet i Drammen og kolleger fra Århus snakket om sitt arbeid med Fredens hus i bydelen Gellerup. Etter store konflikter mellom bydelens multietniske befolkning på den ene siden og kommunen på den andre, har samarbeidet mellom moskeen og kirken bidratt til å skape nytt grunnlag for dialog.