DOTL 15 år – panelsamtale

Dialogforum født i konflikt. Samtale om DOTLs etablering og forumets relevans i dag
Publisert i Ypsilonsamtaler 27/01/2023