Enver Djuliman

Vær forsiktig med dine identiteter!
Publisert i Ypsilonsamtaler 09/07/2020
Enver Djuliman er født i Mostar, i nåværende Bosnia-Herzegovina. Han hadde sine barne- og ungdomsår der, i Sarajevo og i Beograd. Han utdannet seg til jurist og jobbet ved sykehuset i Mostar da krigen kom i 1993. Han måtte flykte i sikkerhet med familien og kom til Norge 3. september 1993, det eneste landet i Europa med åpne grenser for dem på den tiden. I Norge har Enver engasjert seg sterkt i menneskerettighetsarbeid og skrevet flere bøker, blant andre “Forsoning” som kom i 2016. Prosjektet “Bygg broer – ikke murer” inspirerte til etablering av undervisning og utvekslingsreiser for ungdom – og til menneskerttighetsstudier på Høyskolen i Buskerud, nåværende Universitetet i Sørøst-Norge. Enver har siden 1996 jobbet for Den norske Helsingforskomiteen.