Frøydis Grorud

Jeg spiller salmer fordi de utgjør en grunnstein i hele meg
Publisert i Ypsilonsamtaler 13/05/2021
Frøydis Grorud har blitt folkeeie gjennom sine 20 år i Beat for Beat i NRK. Hun turnerer mye med ulike konstellasjoner og har gitt ut en lang rekke CDer. Frøydis er en utrolig positiv og hyggelig person som gir av seg selv gjennom musikken – om det er i Beat for Beat, på et eldrehjem eller på Slottet. I denne samtalen snakker vi om hennes oppvekst i Skien og hvordan musikken veldig tidlig fylte både tid og oppmerksomhet. Musikken er et språk som kan formidle på et nivå der ord kommer til kort. Det er fantastisk å møte folk en ikke kan snakke med, men som føles som gamle kjente når vi begynner å spille sammen, sier Frøydis.