Hans-Christian Holm

Ypsilonsamtaler i Drammen podkastfestival
Publisert i Ypsilonsamtaler 25/08/2022
Hans-Christian Holm er IT-ingeniør og systemarkitekt med mange interesser og et stort samfunnsengasjement. Han har i mange år vært reiseleder på Aktive fredsreiser som tar med ungdom til Tyskland og Polen for å lære om holocaust. For et drøyt år siden leverte han en anmeldelse på imam Noor Ahmad Noor for posting av grove antisemittiske utsagn på Facebook. Anmeldelsen ble henlagt av politiet og aktualiserer vurderingen av grensene for straffbare utsagn. I denne samtalen reflekterer vi over dialogens muligheter og begrensninger. Samtalen fant sted med publikum under Drammen Podcastfestival på Ypsilon bar.