Hilal Kömürcü

Folk delte seg etter hvert i ulike grupper
Publisert i Ypsilonsamtaler 22/04/2021
Hilal Kömurcü ble født i Drammen i 1977. Familien har røttene i Tyrkia og far kom til Drammen for å tjene penger til storfamilien. Han bosatte seg i Drammen og stiftet etter hvert familie. Hilal er det eldste barnet og lærte tidlig åpenhet for liberale verdier og praktisering av personlig tro. Hun forteller at faren var opptatt av dialog og åpenhet mellom mennesker av ulik tro og kultur. Det var tyrkisk litteratur i huset og Hilal ble tidlig glad i å lese. Hun har videreført farens dialoginteresse og er aktiv i Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) og i Buskerud innvandrerråd. Hun er også en aktiv og tydelig deltaker i sosiale medier. Hilal ser tilbake på en barndom der møteplassene var åpne der alle tyrkere møttes. Nå er det mer oppdeling i ulike religiøse grupper, mener hun.