Hvem tar vare på oss når vi blir gamle?

Temasamtale om eldreomsorg med Ypsilonrådet
Publisert i Ypsilonsamtaler 09/03/2023
Dette er den første av flere episoder der medlemmer av Ypsilonrådet er med i panelet. Ypsilonrådet består av en gruppe mennesker med ulik bakgrunn. Alle har vært gjester i en Ypsilonsamtale og ønsker å bidra til å skape en større allmenn mangfoldskompetanse. Gå til www.ypsilonrådet.no for mer informasjon. Les også gjerne kronikken av Kirkelig Dialogsenter Drammens daglige leder, Karoline Faber i Drammens tidende.. I denne første samtalen er det omsorg for våre gamle som er tema. Sukhvinder Singh Jhotti, Amir Dzaferi, Syeda Nasim Rizvi og Asbjørn Stavem deltar i samtalen som ledes av meg, Ivar Flaten. Samtalen foregår i samarbeid med Drammensbiblioteket og Drammen og omegn tros- og livssynsforum foran publikum. Lyd: Martin Nordli, Drammensbiblioteket. Illustrasjonsfoto: Sabine van Erp (Pixabay)