Ingrid Lycke Ellingsen

Vi må vise hverandre respekt, omtanke og godhet
Publisert i Ypsilonsamtaler 23/01/2020
Ingrid Lycke Ellingsen vokste opp som eneste barn i en liten familie i Gøteborg. Faren døde da hun var 13, og hun måtte slutte i skolen for å bidra til økonomien som 16-åring. Parallelt med at hun jobbet blant annet som legesekretær på et sykehus, leste hun og studerte og fikk etter hvert mulighet til å studere medisin i Tyskland. Der møtte hun teologen Terje Ellingsen fra Hamarøy¨ og de ble et par. Ingrid jobbet som lege i Norge, blant annet som overlege på Haukeland i Bergen og statens overlege i psykiatri. Da de flyttet til Drammen ble hun fylkespsykiater i Buskerud. Hun engasjerte seg i Ernst Liland- og Fritz Moen-sakene. Hun var også i mange år medlem av Europarådets komite mot tortur. Hun utviklet et barnehjem og daghjem for psykisk utviklingshemmede i Bulgaria som nå er en mønsterinstitusjon. Ingrid ble for noen år siden slått til ridder av St. Olavs orden.