Ivar Flaten

Ordinert inn i dialogarbeid?
Publisert i Ypsilonsamtaler 12/05/2022
Ivar Flaten ble født i Oppdal i 1955 og vokste opp som eldstemann i søskenflokken på seks. Familien var aktive i kirken og Ivar ble tidlig vant til – og glad i kirka. Etter et viktig år på Sagavoll folkehøgskole ble det teologistudier. Et variert arbeidsliv i skole, organisasjoner, departement og privat næringsliv fulgte før han igjen tok opp teologien i femtiårsalderen. Ivar ble ordinert i 2006 da karikarturstriden var på sitt høyeste. Prestetjenesten i Fjell ledet inn i dialog-, kultur og nærmiljø-aktivisme. I denne samtalen er han gjest hos Arzanne De Vitre og Jadwiga Ihlen som har tatt over programledelsen i forbindelse med at Ivar Flaten nå går ut i pensjon fra jobben som daglig leder i Kirkelig Dialogsenter Drammen og dialogprest i Tunsberg bispedømme.