Jadwiga Ihlen

Det er mange som ikke har det bra.
Publisert i Ypsilonsamtaler 30/01/2020
Jadwiga Ihlen er født i Polen og kom til Norge fordi hun ble glad i en nordmann. Det var ikke enkelt å reise. Hun var godt etablert med arbeid som administrativ leder i en skolekrets med 2000 ansatte, hadde familie og nettverk der – og en ung datter. Jadwiga etablerte seg raskt og har en stor evne til å knytte kontakter. Som katolikk var det naturlig å engasjere seg i St Laurentius som da hadde den vesle tømrede kirken. Hennes forslag til arbeid for kvinner med polsk bakgrunn skapte ingen entusiasme hos presten. Så ble arbeidsmarkedet i Norge svært krevende for hennes mann, og de flyttet til Sverige hvor de etablerte seg på nytt. Der ble Jadwiga engasjert i arbeid for flyktninger og asylsøkere. Da hun flyttet tilbake til Norge, kom hun etterhvert tilbake til Drammen. Jeg møtte henne som frivillig i Fjell kirke der hun har engasjert seg for ungdom og finner seg svært godt til rette – fortsatt som katolikk.