Jens A. Riisnæs

– Det er viktig å reise og orientere seg i den virkelige verden og prøve så godt man kan å være ærlig overfor seg sjøl.
Publisert i Ypsilonsamtaler 23/02/2023
Jens A. Riisnæs er 75 år og reiser fortsatt like massivt som før. Det startet da han som knapt 20 år gammel student reiste til Praha for å se hva som skjedde året etter at sovjetiske tanks rullet inn i byen i 1968. Journalisten og forfatteren har studert geografi, historie, sosialøkonomi og sosiologi men først og fremst reist og reist og reist for å se alt med egne øyne, oppleve forholdene og snakke med folk. Han blir med rette kalt reiseguru og delte i nesten 20 år sin kunnskap om all verdens reisemål i reisemagasinet Ut i verden i NRK radio sammen med Sverre Tom Radøy. Episoden publiseres nokså nøyaktig ett år etter det russiske angrepet på Ukraina, og vi snakker blant annet om den historiske og politiske bakgrunnen for denne tragedien. Det hele silt gjennom Riisnæs’ blikk, alltid skarpt formulert, pakket med digresjoner og interessante assosiasjoner i alle retninger.