Kaye Westeng

Tenk at noen kunne bruke meg!
Publisert i Ypsilonsamtaler 13/02/2020
Kaye Westeng flyttet til Norge som 21-åring. Hun hadde møtt Erik på universitetet i Manchester og de ble et par. Hun kom til Drammen uten å kunne et ord norsk og følte seg ganske utenfor der hun var langt unna familien i England. Gode naboer ble en hjelp til å finne ut av alt det nye. Kaye etablerte også etter hvert Womens Guild for engelskspråklige kvinner. Der kunne de snakke språket sitt og hjelpe hverandre med å finne ut av hvordan det norske samfunnet fungerte. Kaye var nært knyttet til den Anglikanske kirke og St Edmunds menighet i Oslo. Presten kom jevnlig på besøk til Drammen. Da hun ble bedt om å bidra i frivillig arbeid, ble det starten på et livslangt engasjement i Bragernes menighet. Hun er fortsatt medlem i Church of England. Kaye var en av de som støttet aktivt opp om starten av vårt lokale dialogforum Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL). Hun var som en mor for oss alle og bidro på mange måter for å skape et forum hvor mennesker med ulik tro og overbevisning kunne være sammen for å lære av hverandre.