Kent Remi Westergren

Det føles som om de mener troen min ikke er god nok..
Publisert i Ypsilonsamtaler 07/07/2022
Kent Remi Westergren ble født i 1970 og vokste opp på Konnerud. Mor gikk i baptistkirken og Kent ble med der. Han var tidlig klar over at han skulle bli prest, selv om han ikke helt ville innrømme det. Kent ble tidlig “fanget” av Eurovision og er fortsatt en stor entusiast. Som pastor i Bærum har han de siste årene måttet kjempe en kamp for aksept av homofile i lederstilling i menigheten. Han har også vært med på etableringen av Bærum tros- og livssynsforum og er opptatt av samtale og tillit på tvers av teologiske og religiøse motsetninger.