Kirsti Kolle Grøndahl

Norges første kvinnelige stortingspresident
Publisert i Ypsilonsamtaler 14/01/2021
Kirsti Kolle Grøndahl ble født i Oslo i 1942 og hadde sine tidlige barneår i Alta under gjenoppbyggingen av landsdelen etter krigen. Da hun senere var ung lærer og mor i Røyken, fantes det ikke en eneste barnehageplass. Hun ble utsendt for å snakke med ordføreren på vegne av mange kvinnelige lærerkolleger og protesterte mot den åpenbare mangelen. Ordføreren var uenig og mente kvinnene burde være hjemme og passe barna så lenge de trengte det. “Du må bli politiker om du vil gjøre noe med saken”, sa han. Kirsti ble lokalpolitiker i kommunestyret, senere stortingsrepresentant, så statsråd for to ulike departementer og 1993 ble hun den første kvinnelige stortingspresident før hun avsluttet yrkeskarrieren som fylkesmann i Buskerud. Kirsti har lært å snakke med folk på tvers av politiske skillelinjer og lagt til rette for fellesskap i samfunnet i hele sin karriere.