Kjell Ivar Berger

Er «statskirkeprester» kristne?
Publisert i Ypsilonsamtaler 15/07/2021
Kjell Ivar Berger har vært prost i Drammen siden 2015 og har ledet prestetjenesten i Den norske kirke i en krevende periode med korona og utvidelse av Drammen prosti. Han vokste opp i en liten frikirkemenighet i Tromsø og lærte tidlig at prester i “statskirken” neppe kunne regnes som kristne. Men da han traff prester i «Laget» og i ungdomsårene kom inn i Øyvind Nordervals familie, forsto han at det kunne være annerledes. – Mitt ungdomsopprør var at jeg ville bli prest mot mine foreldres vilje, sier han. Kjell Ivar blir pensjonist 1. oktober og forteller i denne samtalen om sitt liv.