Kjell Normann Nilsen

Energi og kraft i yrke og fritid
Publisert i Ypsilonsamtaler 15/12/2022
Kjell Normann Nilsen er en virvelvind av aktivitet både i idrett, kulturliv og i næringsliv. Som pensjonist er han involvert i store prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Men først og fremst er det arbeid i korps og idrettsklubber som har preget fritiden. I arbeidstida har han jobbet med generatorer, transformatorer og energi. Med Ukraina i daglige nyhetssendinger, er det et fagområde vi plutselig har fått et vesentlig tettere forhold til.. Jeg har vært med å bygge kraftverk overalt i verden: California, Grønland, Tanzania osv., sier mannen som selv er litt av et kraftverk.