Lasse Stølen

Religionsfrihet – en kamp for andres rettigheter
Publisert i Ypsilonsamtaler 01/06/2023
Lasse Stølen vokste opp i Kristiansand i en familie som var aktiv i Adventistkirken. Han var med kamerater rundt i andre kirker i byen, og erfarte at en kan tro forskjellig og likevel være gode venner. Lasse ble lærer i Adventkirkas egne skoler, først på Tyrifjord videregående og så på Rosendal skole som ligger like ved kirkebygget deres i Mjøndalen. Skolene rekrutterer nå de fleste elevene utenfor adventkirkens egen medlemskrets. Lasse har vært en viktig pådriver for dialogarbeidet i Drammen og omegn tros- og livssynsforum siden starten.