Lise Christoffersen

Vi gikk i alle kirkene i Drammen for å se hvor mange som var på gudstjeneste.
Publisert i Ypsilonsamtaler 15/04/2021
Lise Christoffersen ble født inn i en politisk aktiv familie. Morfar var sentralstyremedlem i Norges Kommunistiske Parti. Han var aktiv i motstandsbevegelsen under krigen og ble tatt, torturert og skutt i 1944. Far var typograf og mor jobbet i fabrikk og tok etter hvert over bedriften sammen med kolleger. Lise startet sin politiske karriere i Drammen AUF og ble etterhvert både bystyremedlem, ordfører og så stortingsrepresentant siden 2003. Lise var den første i familien som fikk akademisk utdanning og som statsviter jobbet hun som forsker inntil hun ble ordfører. Lise kommer fra en stor familie der få er i “statskirken”, noen ateister men også flere i ulike frimenigheter. Stortinget er ikke bare lovgivende men også bevilgende myndighet. Vi må i større grad tørre å sørge for økonomi til kommunene som gjør at lokale initiativ for kultur og integrering kan følges opp, sier hun.