Manuela Ramin-Osmundsen

Jeg er på jakt etter det som skal til for at flest mulig får bruke sine ressurser inn i fellesskapet.
Publisert i Ypsilonsamtaler 07/05/2020
Manuela Ramin-Osmundsen er født i Frankrike i en av Paris forsteder. Hennes foreldre kom fra den franske øya Martinique som måler ca 8000 km fysisk avstand fra Paris. Manuela er født i en familie med sterke røtter til Martinique og en høy bevissthet om sin kulturelle arv. Hun vokste opp i Frankrike, men gikk i kirken med sin bestemor på Martinique. Hun tok med seg denne rikdommen da hun flyttet til Norge i 1991 med sitt norske ektefelle Terje Osmundsen. I bagasjen hadde hun også med seg et fransk juridikum som viste seg å være vanskelig å bruke de første årene. Manuela er i dag direktør for arbeid og inkludering i Drammen kommune. I denne samtalen forteller hun om sin integreringsprosess og om noe av hennes verdigrunnlag i det arbeidet som hun har tatt fatt på i Drammen fra i februar i fjor. «Inkludering» handler om mange ting, men litt forenklet handler det om at flest mulig innbyggere får brukt sine ressurser og får anledning til å bidra til fellesskapet.