Mone Sveia og Vidar Lieberg

Hvordan tar vi vare på historien og historiene?
Publisert i Ypsilonsamtaler 23/11/2023
Mone Sveia er Drammens byrarkivar og dermed leder for en funksjon som bare finnes i noen av de største byene i landet, nemlig et byarkiv. Mone er ansvarlig for en viktig del av Drammens hukommelse både når det gjelder historiske dokumenter flere hundre år tilbake men også den daglige flyten av saker og dokumenter i kommunens arbeid. Vidar Lieberg er historiker, pensjonert lærer og svært aktiv i frivillig arbeid både på Gulskogen gård og i Drammen historielag hvor han er nestleder. Vi snakker om hvordan vi kan ta vare på historiene – og historien vår i en verden som ser ut til å bli mer og mer flyktig og hukommelsen kortere og kortere..