Mustafa Gezen

Det frivillige arbeidet i moskeen har gitt meg veldig mye.
Publisert i Ypsilonsamtaler 23/03/2023
Mustafa Gezen kom til Norge i 1989 sammen med mor og søsken etter å ha fullført ungdomsskolen i Tyrkia. Han fant seg godt til rette i Drammen og med flittig innsats klarte han å mestre det nye språket ganske fort. Han ville gjerne jobbe med mennesker og utdannet seg til sykepleier og jobber nå som psykiatrisk sykepleier i Vestre Viken. Mustafa bruker mye tid i frivillig arbeid, har deltatt i dialogarbeidet i DOTL og Gjestebud og er nå styreleder i Det tyrkiske trossamfunn i Drammen. De kjøpte den gamle Adventkirken i Rømers vei og har innredet bygget til en vakker moske. Hvert år tar de imot mange skoleklasser på studiebesøk i moskeen. Samme dag som denne episoden slippes, 23. mars, starter fastemåneden Ramadan. Mustafa forteller om fasten og om sin pilegrimsreise til Mekka som han nettopp kom tilbake fra. Vi er norske muslimer med tyrkisk bakgrunn og en del av samfunnet i Drammen, sier Mustafa. Arbeidet i moskeen ønsker vi skal bidra til åpenhet og fellesskap i byen.