Når uenigheten er stor

Med Jørgen Watne Frydnes, Kristin Gunleiksrud Raaum og Mehda Zolfaqari
Publisert i Ypsilonsamtaler 24/10/2021
Norske kirkeakademier i samarbeid med Kirkelig Dialogsenter Drammen og Hundorp 2021 inviterte til en samtale om hva som skjer når motsetningne synes uoverkommelige. Arrangementet fant sted bare 8 dager etter 10-årsmarkeringen for terroren på Utøya og i regjeringskvartalet. Fylkesordfører i Innlandet fylke, Even Aleksander Hagen introduserer samtalen. Ivar Flaten er samtaleleder. Samtalen ble sendt direkte. Når motsetningene synes uoverkommelige Jørgen Watne Frydnes Jørgen Watne Frydnes er leder for Utøya. I boka «Ingen mann er en øy» der han skildrer prosessen med å gjenåpne Utøya som et sted for læring, samfunnsengasjement og framtidshåp. I denne samtalen forteller han blant annet om Hegnhuset, et minnebygg som har vakt internasjonal oppmerksomhet. Når motsetningene synes uoverkommelige Mehda Zolfaqari Mehda Zolfaqari er forteller- og scenekunstner med lang erfaring i dialog, blant annet som tidligere ansatt i Samarbeidsrådet for tros- og livsssynssamfunn (STL). Mehda har bakgrunn fra Iran, har vokst opp i Oslo og jobber daglig med formidling av sine historier fra iransk og islamsk kultur i møte med et norsk publikum. Hun er kanskje den eneste profesjonelle Koran-forteller i Norge og har blant annet jobbet med fortellingene om Abraham og Maria i Bibelen og Koranen. Hun er nå engasjert ved Kilden i Kristiansand i forbindelse med forestillingen Shehrazade. Når motsetningene synes uoverkommelige Kristin Gunleiksrud Raaum Kristin Gunleiksrud Raaum er generalsekretær for Norske Kirkeakademier og leder av Kirkerådet for Den norske kirke. Hun står daglig i møtet mellom ulike fløyer og interessegrupper i kirken.