Ole Andreas Fevang og Dag Nygård

Et liv i menighetens tjeneste
Publisert i Ypsilonsamtaler 10/11/2022
Ole Andreas Fevang er daglig leder i Fevang eiendom, et familiefirma gjennom flere generasjoner. Han har sittet i eldsterådet i Filadelfiakirken i Drammen og er et samfunnsengasjert menneske. – Jeg fikk min første oppgave i menigheten som 14-åring, sier Ole. Dag Nygård er tidligere pinsepastor og har vært svært engasjert i økumenisk arbeid, blant annet i Norges Kristne Råd, Oslokoalisjonen og STL, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, der han var den første lederen. – Hele ungdomstiden var jeg med i alt som skjede i Filadelfia i Kristiansand. Rett etter videregående ble jeg leder for menighetens bibelskole, forteller Dag. I denne samtalen snakker vi om motivasjon, drivkraft og reflekterer over ulike veivalg og prioriteringer. Samtalen går foran publikum i Drammensbiblioteket og publiseres som opptak i podkasten Ypsilonsamtaler.