Ole Briseid

Jeg så farene ved den markedsstyrte utdanningspolitikken som traff Norge på nitti-tallet
Publisert i Ypsilonsamtaler 02/02/2023
Ole Briseid vokste opp på Ringsaker der faren var prest. Han forteller om et nokså lagdelt samfunn der han hadde gode venner i alle lag. Han utdannet seg til lektor og underviste på videregående skole før han kom inn i råd for videregående skole og senere til utdanningsdepartementet.. I 2003 fikk han stilling i UNESCO i Paris som diplomat med ansvar for utdannings- og kulturspørsmål. I denne samtalen forteller han om arbeidet i departementet gjennom store reformer under ulike statsråder. Han har alltid vært sterkt interessert i internasjonale utviklingstrekk i undervisnings-sektoren. I UNESCO fikk han også ansvar for et større kulturfelt, blant annet med verdensarv-stedene rundt i verden. Ole og Elisabeth (se samtalen med henne i januar 2021) bor i Drammen der begge er sterkt engasjert i miljøsaken. Ole fyller 80 om ikke lenge.