Parminder Kaur Bisal

Full frihet i det aller meste
Publisert i Ypsilonsamtaler 19/05/2022
Parminder Kaur Bisal kom til Norge som fireåring og flyttet inn på en gård i Lier der far jobbet med grønnsaker. Far var aktiv i etableringen av sikh-tempelet i Oslo. Parminder og storebror fikk raskt venner og trivdes godt på skolen. Planen om å bli pilot – og senere forsker ble hindret av ulike årsaker og hun fikk karriere i det offentlige. Blant annet ble hun sentral i utviklingen av planer og tiltak mot tvangsekteskap som rådgiver i IMDi.