Ragnhild Stivi

Med Frelsesarmeen i «krig» mot urettferdighet og nød
Publisert i Ypsilonsamtaler 25/05/2023
Ragnhild Stivi ble født på Notodden for 82 år siden. Hun ble tidlig aktiv i kristen virksomhet og savnet fellesskapet da hun kom til Drammen 20 år gammel for å studere biokjemi. Via kjente ble hun kjent med Frelsesarmeen der hun har vært aktiv hele livet siden. Etter at hun ble pensjonert fra jobben som universitetslektor ved nåværende Oslo Met, har hun bidratt svært mye som frivillig både i Frelsesarmeen og i dialogarbeidet i Drammen.