Refka Kovac

– Jeg fikk to timer til å pakke for meg og barna
Publisert i Ypsilonsamtaler 02/09/2021
Refka Kovac levde et trygt liv med familie og flott jobb i Sarajevo. Så måtte hun flykte som følge av urolighetene i Bosnia i begynnelsen av 1990-årene. Hun reiste med to barn i flere etapper over lang tid. Bare en måned etter at hun flyktet ble mannen tatt og sendt til konsentrasjonsleir. I 15 år levde hun og familien i uvisshet om hva som hadde skjedd med ham. I Norge etablerte hun et nytt liv, ikke minst gjennom aktivt frivillig arbeid. Refka var sentral i opprettelsen av kulturforeningen for Bosnia-Herzegovina og samarbeidet med kommunens kulturavdeling som hun fort ble en del av. I disse dager er hun travelt opptatt med forberedelsene til årets Globusfestival.