Ronny Johnsen

Det er ikke rettferdig å behandle alle likt
Publisert i Ypsilonsamtaler 15/09/2022
Ronny Johnsen er ildsjelen bak Rett fram opplevelser som jobber praktisk og målrettet for å gi barn fra lavinntektsfamilier glede og gode opplevelser. Ronny er musiker, radiomann og har jobbet både i salg i Panasonic men også med mobilisering av støtte til Amnesty International gjennom kunst. Han har alltid sett urettferdighet som en utfordring han må ta tak i – og bruker nå all sin tid for å gjøre livet lettere og bedre for barn og unge i Drammen.