Roshan Rafat Maghsoudi

Å gjøre en jobb for fellesskapet er det viktigste!
Publisert i Ypsilonsamtaler 19/03/2020
Roshan Rafat Maghsoudi er født i Iran inn i en baha’i familie. Hun var tidlig opptatt av å få god utdannelse og reiste til London for å utdanne seg til sykepleier. Hun ble en dyktig jordmor og jobbet i prestisjefylte klinikker i Iran før hun måtte reise. Khomeinis Iran hadde ikke plass for baha’i-troende. Det var en spesiell situasjon som oppsto da de reiste på ferie til Østerrike og måtte bli der fordi grensene ble stengt og situasjonen umulig da krigen mellom Iran og Irak startet. I Østerrike møtte hun uventet hjelp og klarte seg inntil de kom til Norge og ble værende på grunn av gode trosfellers hjelp og folk i kommunen som hjalp henne til å finne sin plass i helsevesenet her. Roshan har jobbet i helsevesenet i Drammen et langt liv og har brukt fritiden blant annet i baha’i menigheten. Roshan var en av dem som engasjerte seg ved starten av Drammen og omegn tros- og livssynsforum i 2007. Hun har kjent på kroppen hva religiøs intoleranse betyr og er opptatt av at alle blir inkludert i fellesskapet og kan møtes, selv om vi er svært forskjellige.