Sigmund Ruud

Jeg gikk i kampmodus for mennesker mange i Drammen så ned på
Publisert i Ypsilonsamtaler 11/05/2023
Sigmund Ruud vokste opp like ved Bragernes kirke sammen med søster, mor og far og besteforeldre i samme hus. Sigmund startet med økonomistudier, men fant seg ikke til rette og fant sitt studiested på Diakonhjemmets i Oslo. Så gikk veien videre som diakon i Bragernes, saksbehandler for HVPU-reform i Drammen kommune før han kom til Kirkens Bymisjon der han ble i nesten 30 år. Den siste halvdelen var han daglig leder i Tøyenkirka i Oslo. Nå er Sigmund pensjonist og engasjerer seg i bykirken Strømsø med opplegg som ligner på det Tøyenkirka har utviklet.