Signe Myklebust

Det er ekstremt krevende å lære seg et språk så totalt forskjellig fra vårt.
Publisert i Ypsilonsamtaler 08/10/2020
Signe Myklebust er født i Sykkylven og vokste opp i en aktiv og sosial familie. Hun var med på all slags aktiviteter foreldregruppen i nabolaget sto sammen om. Da hun var 10, reiste familien til Etiopia for å gjøre en jobb som lærere for misjonærbarn i Addis Abeba. Der møtte hun for første gang stor fattigdom i nabolaget de bodde. Men folks vennlighet og gjestfrihet var enda større. Etter mange års arbeid med Changemaker, Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon rundt i verden – og i Dialogsenteret Emmaus i Oslo, kom hun til Drammen som nyutdannet diakon for 10 år siden. Her i byen har Signe vært en vesentlig bidragsyter i utviklingen av dialogarbeidet og bidratt stort til at Fjell kirke er en åpen og utadrettet møteplass. Hun gjør nå tjeneste som menighets- og integreringsdiakon med kontor i Fjell kirke. Hun jobber tett med Forandringshuset Drammen og Kirkelig Dialogsenter Drammen. Signes engasjement og nettverksbyggende evner er bemerkelsesverdig. Signe har selv vært aktiv i frivillig arbeid og sier det noe av det viktigste hun har opplevd. Kanskje er det derfor hun evner å rekruttere så mange frivillige til prosjektene sine? Både Bassam Allahdin Alshawa og Wajdi Taliaa, tidligere gjester i podkasten, berømmer Signe for nettopp å vise både tålmodighet og velvilje når forståelse av norsk hverdagsliv og språk er nær minimum.