Stojan Minev

Alt kollapset – alt jeg hadde bygd livet på ble borte. Jeg måtte starte på nytt..
Publisert i Ypsilonsamtaler 24/02/2022
Stojan Minev ble født ved den ærverdige byen Veliko Tarnovo i Bulgaria for snart 53 år siden. Han beskriver sin barndom som eventyrlig og fri i et vakkert landskap. Hans interesse tegning og maling ble tidlig vekket. Etter kunstutdanning og kunstnerisk virksomhet i Bulgaria kunne han reise ut da muren og jernteppet falt. Kjærligheten bragte ham til Norge der han nå er etablert kunstner. I forbindelse med Drammen Sacred Music Festival i 2021, deltok Stojan i prosjektet Røtter. Der beskriver han sine røtter på følgende måte: Av min far arvet jeg mine krøller, brune øyne og en solnedgang i Momin Sbor, langt Sør i den gamle Mоеsia, nær den gamle Tarnovo. En stor eng, åser og eikeskog i enden, etter markene; den romerske veien og den trakiske haugen. Hviskingen til de gamle kvinnene om kvelden, de gamle krigsmedaljer og de gamle, gule myntene. Stojan har gjennom de 20 årene han har bodd i Drammen jobbet kontinuerlig med maleri og skulptur. Han har bygget et atelier i hagen der han bor og jobber med skulptur i verkstedet i den gamle trevarefabrikken i Tollbugata der kollegene Ronnie Banks og Nina Holtan også har sine atelier. Dette semesteret har vi et lite innslag i Ypsilonsamtaler med presentasjoner av dialogaktører i Drammen. Denne gangen snakker jeg med Martin Vestøl fra Metodistkirken. Martin er menighetsrådsleder og nå leder for Drammen og omegn tros- og livssynsforum.