Tro og tvil på institusjon

Ypsilonrådets andre møte i Drammensbiblioteket om eldreomsorg
Publisert i Ypsilonsamtaler 18/05/2023
Dette er den andre samtalen på Drammensbiblioteket som Ypsilonrådet har forberedt og som ble gjennomført torsdag 11. mai. Tema handler om hva som skjer når vi trenger pleie og omsorg i institusjon og hvem som tar vare på våre behov. Denne andre samtalen handler spesielt om våre åndelige- og religiøse behov. Det er metodistprest og tidligere sykehusprest på Aker sykehus i Oslo, Anne Grete Spæren Rørvik som snakker om dette med Ivar Flaten.