Trond Olav Aaring

Det var første gang i mitt liv jeg følte meg velkommen!
Publisert i Ypsilonsamtaler 29/04/2021
Trond Olav Aaring ble født i Mosvik i 1950. Det var harde tider, og hans ugifte foreldre ble nødt til å overlate sønnen til adoptivforeldre. Han vokste opp på en liten gård og utdannet seg til agronom. Tronds nye foreldre var gode mennesker men strenge i sin bedehustradisjon. Omreisende predikanter malte Fanden på veggen, slik Trond husker det. Senere var han innom pinsevennene, men opplevde dessverre at de i liten grad var interessert i å inkludere ham. Det var derfor en fantastisk opplevelse å komme til St Laurentius katolske menighet i Drammen som umiddelbart så ham og ønsket ham varmt velkommen. Det ble starten på et sterkt engasjement, nå som styreleder og daglig leder av Caritas Drammen. Trond er en aktiv deltaker i byens dialogforum og ser åpenhet og interesse for alle mennesker som det mest sentrale i sitt engasjement.