Trygve Rognan

De tyske soldatene fant oss aldri
Publisert i Ypsilonsamtaler 30/06/2022
Trygve Rognan ble født i 1932 og vokste opp i Bodø. Krigsårene var dramatiske og store deler av byen ble bombet. Trygve og vennene syns det var morsomt å plage de tyske soldatene og gjemte seg i hulene de hadde laget i ruinene. Han utdannet seg til ingeniør og har brukt det meste av livet til å bygge veier og broer, blant annet som veisjef i Buskerud fra 1982 til 1999 da han ble pensjonist. Nå leder han dugnadsgjengen som vedlikeholder Austad gård og er aktiv i Rotary og filosofisk kafe – for å nevne noe.