Turid Werrum

Med Robin Hood og Jesus som forbilder
Publisert i Ypsilonsamtaler 08/06/2023
Turd Werrum er en gründertype som har satt dype spor i kirka, særlig blant barn og unge. Hun dro til Hamburg som 19-åring og ble fascinert av Sjømannskirkas praktisering av kristendom. Hjemme i Norge, mens hun gikk lærerskolen, inspirert av Sjømannskirkas vekt på tjeneste for andre, stilte hun seg til disposisjon for kirken. Det ble tensing for ungdom og unger, arbeid i KFUK/KFUM og stort internasjonalt engasjement, særlig for Bangladesh. Hun mottok Kongens fortjenstmedalje for sin innsats da hun gikk av med pensjon for noen år siden.