Under samme tak

Kirke, tempel og moske i samarbeid om lokaler
Publisert i Ypsilonsamtaler 10/02/2022
Mange tros- og livssynssamfunn har utfordringer med å finne egnede lokaler. Det er ikke så mange lokaler som er tilgjengelige og det skal litt til for å få godkjent forsamlingslokaler. Derfor velger mange å leie. I denne samtalen møter vi representanter for fire menigheter som har bidratt til å løse problemet på litt ulike måter. Adventkirken hadde sin kirke i Rømers vei men har bygd ny kirke i Mjøndalen. Den gamle adventkirken ble tatt over av Det tyrkiske trossamfunn, en muslimsk menighet. Vi får høre om prosessen og løsningene i samtalen med pastor Reidar Kvinge og styremedlem i moskeen, Hilal Kömürcü. Hindukultursenteret har installert sitt tempel i lokalene til Metodistkirken i Drammen. Hvordan fungerer dette – og hva er begrunnelsen for å samarbeide på tvers av religionsgrensene? Metodistprest Anne Grete Spæren Rørvik og mangeårig aktivist i hindukulturforeningen, Kobal Visvalingam forteller om bakgrunnen for dette samarbeidet. Samtalen ble strømmet direkte og foreligger her som episode 91 av podkasten Ypsilonsamtaler. Etter samtalen på scenen deltok publikum i en fortsatt samtale om samarbeid og gjensidig støtte mellom byens ulike tros- og livssynssamfunn.