Unni Helland

Jeg kom til Drammen som spedbarn – og med 5 års «returrett»
Publisert i Ypsilonsamtaler 14/05/2020
Unni Helland kom til Drammen som adoptivbarn, og etter den tids regler, som returnerbar om adoptivforeldrene skulle være misfornøyde.. Men Unni fikk gode foreldre og fikk en trygg barndom og oppvekst. Hun ble lærer og har hatt sitt virke på Fjell skole i 44 år der hun har vært en markant skikkelse. Unni har tatt med elevgrupper ut på foredrag og hatt forestillinger som er vist både i rådhus og på Slottet. Fjell skole har fått en rekke priser og besøk av både statsråder og kongelige. Vi lærere er sammen med barna nesten hele dagen. Det er så viktig at vi ser barna og kan være der når de trenger oss. Unni skulle ønske lærerutdanningen legger enda mer vekt på dette asptektet ved jobben. I koronapandemien har skolens betydning blitt enda tydeligere. Unni ønsker alle lærerkolleger, nåværende og kommende, lykke til med en utfordrende, givende og veldig viktig jobb. (Foto: Tone Leksbø Walgermo)