Yousuf Gilani

Alfabetet i Debatten i NRK
Publisert i Ypsilonsamtaler 24/11/2022
Yousuf Gilani ble født for 50 år siden inn i en stor familie. Foreldrene flyttet fra Pakistan og etablerte seg etter hvert på Fjell i Drammen der han vokste opp. Yousuf startet på jus-studiet, tok senere lærerutdanning og jobber nå sentralt i NAV i Oslo. Yousuf har markert seg i Drammen gjennom politisk arbeid, ikke minst i integreringsdebatten. Han har også vært synlig på en nasjonal arena. Han var en av dem som sto bak den store mobiliseringen mot IS og Profetens Ummah i Oslo i august 2014. Det ble også lagt merke til da han inviterte SIAN til dialog på Drammensbiblioteket i oktober 2020.