Ypsilonsamtale direkte fra Knutepunkt Fjell

Tema Nærutvalg med Kine Korsmo, Sajid Mukhtar og Kjartan Skogly Kversøy
Publisert i Ypsilonsamtaler 11/02/2021
I dagens Ypsilon direkte sender vi fra biblioteket i Knutepunkt Fjell, som er et av de 10 knutepunktene i nye Drammen kommune. For hvert av knutepunktene er det etablert Nærutvalg med åtte innbyggere. Fire av plassene er satt av til innbyggere som vil bidra til et attraktivt lokalmiljø for barnefamilier, ungdom, seniorer og personer med funksjonsnedsettelse. De fire siste innbyggerplassene fylles av innbyggere som får frem et særpreg ved den enkelte kommunedel og vil være ulikt fra nærutvalg til nærutvalg. I tillegg er det 4 politikere fra kommunestyret I dagens samtale møter du Kine Korsmo som er kommunens koordinator for kommunedel 6 og 7, Sajid Mukhtar (innbyggerrespresentant) og Kjartan Skogly Kversøy som er valgt inn for å representere personer med funksjonsnedsettelse. Kommunedel 6 er Strømsø sør for Vestfoldbanen, Austad, Galterud og Fjell.